Fleurs de Bach

835
060/unité
0
840
 
0
895
 
0
Bach willow n°38 20ml
999
 
0
999
 
0
Bach pine n°24 20ml
999
 
0
Bach centaury n°04 20ml
999
 
0
Bach star of bethlehem n°29 20ml
999
 
0
Bach clematis n°09 20ml
999
 
0
Bach gorse n°13 20ml
999
 
0
Bach holly n°15 20ml
999
 
0
Bach hornbeam n°17 20ml
999
 
0
Bach mimulus n°20 20ml
999
 
0
Bach oak n°22 20ml
999
 
0
Bach olive n°23 20ml
999
 
0
Bach sweet chesnut n°30 20ml
999
 
0
Bach vervain n°31 20ml
999
 
0
Bach walnut n°33 20ml
999
 
0
Bach white chesnut n°35 20ml
999
 
0
Bach agrimony n°01 20ml
999
 
0
Bach beech n°03 20ml
999
 
0
Bach cerato n°05 20ml
999
 
0
Bach cherry plum n°06 20ml
999
 
0
Bach chicory n°08 20ml
999
 
0
Bach gentian n°12 20ml
999
 
0
Bach honeysuckle n°16 20ml
999
 
0
Bach larch n°19 20ml
999
 
0
Bach mustard n°21 20ml
999
 
0
Bach red chesnut n°25 20ml
999
 
0